Our Management

Sr. No. Name Designation
1 Hon. Adv. Mr. Sadashivrao Patil Founder
2 Hon. Adv. Mr. Vaibhav Patil President
3 Hon. Prof Mr. Dnyanoba Devkate Vice President
4 Hon. Mr. Salim Tamboli Treasure
5 Hon. Mr. Suryakant Nikam Secretary
6 Hon. Mr. Bapusaheb Ujagare Trustee
7 Hon. Mrs. Vasundra Gholap Trustee
8 Hon. Mrs. Jayashritai Patil Trustee
9 Hon. Mrs. Pratibha Patil Trustee
10 Hon. Mr. Vishal Patil Trustee
11 Hon. Mrs. Kshama Patil Trustee
12 Hon. Mr. Pandurang Patil Administrative Officer
Address

Adarsh Institute of Pharmacy (D.Pharm), Vita
Bhavaninagar, Kundal Road, Vita
Tal. Khanapur Dist. Sangli, 415311
Tel. No. 02347-276033
Tal. Khanapur Dist. Sangli, 415311 

Contacts

Email: aipvita2010@yahoo.com
Mr. Vijay D. Havaldar
Phone: +91 7709957813