National Pharmacy Week celebrated on 29th Nov. 2018


National Pharmacy Week 2017

Address

Adarsh Institute of Pharmacy (D.Pharm), Vita
Bhavaninagar, Kundal Road, Vita
Tal. Khanapur Dist. Sangli, 415311
Tel. No. 02347-276033
Tal. Khanapur Dist. Sangli, 415311 

Contacts

Email: aipvita2010@yahoo.com
Mr. Vijay D. Havaldar
Phone: +91 7709957813

>